Koronatesting i Surnadal

Einingsleiar Gunn Bredesen viser fram covid-19  sjølvtest - Klikk for stort bildeEiningsleiar Gunn Bredesen Helse og familie Nytt frå 1. november 2021

Til deg som skal ta koronatest i Surnadal

I tråd med FHI sine anbefalingar vil kommunen dele ut gratis sjølvtestar til personar som har nyoppståtte luftvegssymptom.

  • Frå 1. november 2021 kan du få ein symptomfri person til å hente sjølvtest for deg i servicetorget på kommunehuset mellom kl. 09.00 – 15.00. Personar som har symptom skal ikkje komme inn!
  • Dersom du ikkje har nokon til å hente for deg, kan du ringe kommunens sentralbord 71655800 og hente hurtigtest på utsida av inngangen til kommunehuset: 

Saman med sjølvtesten ligg det informasjon, brukarrettleiing og kontaktinformasjon ved positivt testsvar.

Dei som ikkje har symptom, men som ønskjer å ha ein test liggande heime på lur, må kjøpe seg sjølvtest på apoteket.

  • Frå 1. november er teststasjonen ved legesenteret sett på pause og c19 er stengt for bestilling av koronatest. Dersom smittesituasjonen tilseier det eller ved større smitteutbrot, vil teststasjonen raskt bli gjenopna.
  • Ved behov for helsehjelp skal du ta kontakt med fastlege som før.

Symptom på luftvegsinfeksjon kan starte med vage symptom som for eksempel hovudverk og tett nase, eller meir klassiske influensaliknande symptom som feber, hoste, sår hals og nedsett allmenntilstand.  Symptoma kan vere teikn på covid-19.

Informasjon frå Folkehelseinstituttet som forklarar når du skal halde deg heime og når du kan komme på jobb/skule/barnehage finn du her. 

Positive sjølvtestar blir fulgt opp med vanleg PCR-prøve i regi av helsetenesta i kommunen. Ved positiv sjølvtest skal det varslast ved å ringe (eller sende SMS) til:

  • kommuneoverlege Bjørn Buan: Telefon 905 62 814 eller til
  • einingsleiar Helse og familie Gunn Bredesen: Telefon 481 22 549

Føresette varslar på vegne av barn og unge under 16 år. 

Hurtigtesttilbod ved Midtnorsk bedriftshelsetjeneste 

Det er framleis muleg å bestille hurtigtest (spyttprøve) hos Midtnorsk HMS-senter ved å ringe 71 66 03 26.
Gjeld ikkje personar i karantene. Pris kr. 750,-

Les Informasjonsbrosjyre (PDF, 382 kB) om hurtigtesttilbodet ved Midtnorsk bedriftshelsetjeneste.