Symjehall

Symjehallen ligg på skuleområdet ved Surnadal ungdomsskule.

Symjehallen har lengd 16.66 m og har 5 banar. Det er ei felles badstue.

Symjehallen opnar om hausten 1. september og følgjer vanlegvis skuleruta.

Billettprisar.

Barn: kr. 35,-  Vaksne: kr. 70,-

Symjehallen har kortautomat.

Leige av symjehallen.

Lag og andre kan søkje om å få leige symjehallen til faste tider gjennom heile skuleåret. Søknadsfrist for det komande skuleåret er 15. april.

Tlf. 71660519. (mobil 48992483).

 

Opningstider i symjehallen
Opningstider i symjehallen Reservert Leigetid
Tysdag Barn med følgje 16.30-18.30
Familiebading 18.30-20.00
Vaksne 20.00-21.30
Onsdag (oppvarma basseng) Babysymjing 16.00-17.15
Surnadal helsesportlag, leiar tlf. 45078379 17.30-19.30
Surnadal og Rindal revmatikerforening, tlf. leiar 99737534 19.30-21.00
Torsdag Familiebading 18.30-20.00
Vaksne 20.00-21.30