Leige av idrettsanlegg - prisar

Under ser du prisar for leige av idrettshallen, svømmehall og gymsalar.

Leigesatsar 2021 for gymsalar, svømmehall og idrettshall
Leigesatsar 2021 Pris
Idrettshallen kr 230 pr. time
Gymsal m/dusj og garderobe kr 210 pr. time
Gymsal m/ dusj og garderobe kr 590 pr. dag
Gymsal u/dusj og garderobe kr 100 pr. time
Gymsal u/dusj og garderobe kr 350 pr. dag
Dusj og garderobar kr 140 pr. time
Dusj og garderobar kr 500 pr. dag
Svømmehall m/ badstue kr 265 pr. time
Billettpris i svømmehall - barn kr 35 pr. gong
Billettpris i svømmehall - vaksne kr 70 pr. gong
Billettpris i svømmehall - familie kr 180 pr. gong
Depositum garderobeskap kr 20 pr. gong