Leige av idrettsanlegg - prisar

Under ser du prisar for leige av idrettshallen, svømmehall og gymsalar.

Leigesatsar 2020 for gymsalar, svømmehall og idrettshall
Leigesatsar 2020 for gymsalar, svømmehall og idrettshall Pris
Idrettshallen kr 230 pr. time
Gymsal m/dusj og garderobe kr 210 pr. time
Gymsal m/ dusj og garderobe kr 590 pr. dag
Gymsal u/dusj og garderobe kr 100 pr. time
Gymsal u/dusj og garderobe kr 350 pr. dag
Dusj og garderobar kr 140 pr. time
Dusj og garderobar kr 500 pr. dag
Svømmehall m/ badstue kr 265 pr. time
Billettpris i svømmehall - barn kr 35 pr. gong
Billettpris i svømmehall - vaksne kr 70 pr. gong
Billettpris i svømmehall - familie kr 180 pr. gong
Depositum garderobeskap kr 20 pr. gong