Leige av idrettsanlegg - prisar

Under ser du prisar for leige av idrettshallen, svømmehall og gymsalar.

Leigesatsar 2019 for gymsalar, svømmehall og idrettshall
Leigesatsar 2019 for gymsalar, svømmehall og idrettshall
Leigesatsar 2019 for gymsalar, svømmehall og idrettshall Pris
Idrettshallen kr 210 pr. time
Gymsal m/dusj og garderobe kr 190 pr. time
Gymsal m/ dusj og garderobe kr 545 pr. dag
Gymsal u/dusj og garderobe kr 85 pr. time
Gymsal u/dusj og garderobe kr 320 pr. dag
Dusj og garderobar kr 130 pr. time
Dusj og garderobar kr 460 pr. dag
Svømmehall m/ badstue kr 240 pr. time
Billettpris i svømmehall - barn kr 35 pr. gong
Billettpris i svømmehall - vaksne kr 70 pr. gong
Billettpris i svømmehall - familie kr 170 pr. gong
Depositum garderobeskap kr 20 pr. gong