Ny gardbrukar

Ved oppstart som gardbrukar kan det vere mange reglar, søknadar og ordningar å forhalde seg til. 

Oversikt for ny bonde/skogbrukar på landbruksdirektoratet.no