Avlingssvikt

Jordbruksføretak med vesentleg avlingssvikt kan søkje om erstatning. Avlingssvikten må ha ein klimatisk orsak som det ikkje er mogleg å sikre seg mot. Erstatning føreset at det er godt dokumentert at det er ein klimatisk skade som er orsak til avlingssvikten.

Kontaktinformasjon

Elin Moen
Rådgjevar landbruk
E-post
Mobil 952 59 360

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00