Drenering av jordbruksjord

Målet med tilskotsordninga er å auke produksjonsevna til jorda og redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoff til vassdrag.

Meir informasjon og søknadsskjema finn du på Landbruksdirektoratet si heimeside.
Med søknaden må det leverast plan for dreneringa med kart og miljøvurdering av tiltaket.

Kontaktinformasjon

Mona Rosvold
Jordbrukssjef
E-post
Mobil 916 76 017

Åpningstider

Telefontid: 08:00 - 16:00
Kontortid:  09:00 - 15:00