Produksjonstilskot

Du kan søkje om produksjonstilskot dersom du driv vanleg jordbruksproduksjon på ein eller fleire eigedomar. Føretaket ditt må òg vera registrert i einingsregisteret (må ha organisasjonsnummer). 

 

Søknadsfristar

del 1 (berre husdyr): 15. mars (med teljedato 1. mars)

del 2: 15. oktober (med teljedato 1. oktober). 

Utbetaling

Tilskota vil bli utbetalt samla i februar  året etter at du har søkt. 

 

Elektronisk søknad 

Søknaden må du levere elektronisk.

 

Jordbruksavtalen

Dei ulike tilskotsordningane er omtalt i jordbruksavtalen og i søkeveiledningen hos landbrukdirektoratet. Alle reglar som omhandlar kor mykje tilskot kvar enkelt søkar er berettiga, som tilskotssatsar, soner, reglar for fastsetting av driftssenter og definisjon av husdyrslag og vekstgrupper, framgår av jordbruksavtalen. Her er og fastsett  kva tilskot du søkjer ved kvar søknadsomgang, samt registreringspunkt og søknadsfrist. Heile jordbruksavtalen finn du på Landbruksdepartementets sider om jordbruksoppgjeret.

Produksjonstilskot omfattar tilskotsordningane:

 • Arealtilskot
 • Kulturlandskapstilskot
 • Tilskot for husdyr
 • Tilskot for dyr på beite
 • Tilskot for dyr på utmarksbeite
 • Driftstilskot til mjølkeproduksjon
 • Driftstilskot til spesialisert storfekjøttproduksjon
 • Tilskot til små og mellomstore mjølkebruk
 • Tilskot for bevaringsverdige husdyrraser
 • Arealtilskot til økologisk landbruk
 • Tilskot til økologisk husdyrproduksjon
 • Distriktstilskot til frukt, bær og veksthusgrønnsaker
 • Distriktstilskot for potetproduksjon i Nord-Norge

Meir informasjon:

Ordningane blir regulert i Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Her er kommentarar til forskrift om produksjonstilskot og avløysartilkskot i landbruket​​​​​

Generell informasjon om produksjonstilskot hos landbruksdirektoratet.

 

Kontaktinformasjon

Elin Moen Lysø
Rådgjevar landbruk
E-post
Mobil 952 59 360

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL