Produksjonstilskot

Du kan søkje om produksjonstilskot dersom du driv vanleg jordbruksproduksjon på ein eller fleire eigedomar. Føretaket ditt må òg vera registrert i einingsregisteret (må ha organisasjonsnummer). 

 

Søknadsfristar, teljedatoar og utbetalingsdato

Frå og med 2018 er søknadsfristane 15. mars (med teljedato 1. mars) og 15. oktober (med teljedato 1. oktober). 

Det vil berre bli ei utbetaling i året. Tilskota vil bli utbetalt i februar året etter at du har søkt. 

 

Elektronisk søknad 

Søknaden må du levere elektronisk.

 

Jordbruksavtalen

Dei ulike tilskotsordningane er omtalt i jordbruksavtalen og i rettlleiingshefte. Alle reglar som omhandlar kor mykje tilskot kvar enkelt søkar er berettiga, som tilskotssatsar, soner, reglar for fastsetting av driftssenter og definisjon av husdyrslag og vekstgrupper, framgår av jordbruksavtalen. Her er og fastsett  kva tilskot du søkjer ved kvar søknadsomgang, samt registreringspunkt og søknadsfrist. Heile jordbruksavtalen finn du på Landbruksdepartementets sider om jordbruksoppgjeret.

Meir informasjon:

Ordningane blir regulert i  «Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Informasjon om produksjonstilskot hos landbruksdirektoratet.

 

Kontaktinformasjon

Elin Moen Lysø
konsulent landbruk
E-post
Mobil 952 59 360

Åpningstider

Telefontid: 08:00 - 16:00
Kontortid:  09:00 - 15:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL