Regionalt miljøprogram (RMP)

Regionalt miljøprogram (RMP) i Møre og Romsdal rettar seg mot aktive gardbrukarar som vil gjennomføre miljøretta aktivitetar for å ivareta kulturlandskap og redusere forureining.

Kven kan søkje?

Alle føretak som har rett til produksjonstilskot kan søkje om regionale miljøtilskot. Kommunen tek i mot, behandlar og avgjer søknader om tilskot, og svarar på spørsmål om konkrete saker.

Søknadsskjema

Søk elektronisk via landbruksdirektoratet eller direkte via altinn.

Søknadsfrist og utbetaling

Søknadsfristen i Møre og Romsdal er 15. oktober for føretak og 1. november for beitelag. Kan søkast frå 15. september. Det er kun elektronisk søknad på denne ordninga. Utbetalinga skjer i mars året etter.

Meir informasjon

Lenke til RMP hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Lenke til forskrift om tilskot til regionale miljøtiltak i jordbruket i Møre og Romsdal 

Frå Rettledning 2-2022 Regionalt miljøtilskot for jordbruket i Møre og Romsdal:

 

Kontaktinformasjon

Elin Moen Lysø
Rådgjevar landbruk
E-post
Mobil 95 25 93 60

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00