Tilskot til tiltak i beiteområder

Målet med tilskotet er å leggje til rette for best muleg utnytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområda.

Tilskot til tiltak i beiteområder skal bidra til god beitebruk gjennom infrastruktur i beiteområda. Det kan søkast om både planleggings- og tilretteleggingstiltak i tillegg til investeringar knytt til utmarksbeita.

Søknadsfristen 15. februar.

Søknader sendast inn digitalt via:  ID-porten/Altinn.

Meir informasjon

Lokale retningslinjer for tilskot til tiltak i beiteområder i Surnadal kommune 2020-2023 (PDF, 716 kB)

Du kan lese meir om ordninga på Landbruksdirektoratet.no

Forskrift om tilskot til tiltak i beiteområder