SuSu-midler

Bedriftsretta tiltak – retningslinjer for tildeling av tilskudd

Det er ikke eget søknadsskjema for ordningen. Interesserte søkere kan ta kontakt med Harald Bredesen i Surnadal kommune eller Per Helge Malvik i SUNS for en innledende dialog om aktuelle prosjekter.

Kontaktinformasjon

Harald Bredesen
Næringskonsulent
E-post
Mobil 913 78 178

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00