Viltnemnda

Viltnemnda er eit underutval under formannskapet, og har fått delegert kommunen si mynde til å ta avgjerd i saker som angår viltforvaltning.

Viltnemnda er for perioden 2019 - 2023 samansett slik:

Faste medlemmer:

1. Ragnar Halle, leiar.
2. Turid Sættem Eggen
3. Hallstein Nes
4. Oddrun Persdotter Fiske
5. Gøran Bolme

Varamedlemmer:

1. Ståle Ansnes
2. Kristian Mossing
3. Sjur Skuggevik
4. Tove Talgø Brøndbo
5. Synnøve Skjermo


Skogbrukssjef Tore Gjul er sekretær og saksbehandlar for viltnemnda.

Kontaktinformasjon

Tore Gjul
Skogbrukssjef
E-post
Mobil 913 03 388