Bruk av motorfartøy på vatn og vassdrag

Bruk av motorfartøy på vatn og vassdrag er regulert av eiga lokal forskrift.

Den lokale forskrifta gjeld frå 01.01.2020.

Sjå link her.