Motorferdsel i Trollheimen landskapsvernområde

Det kan opnast for motorferdsel i Trollheimen landskapsvernområde, men regelverket er generelt strengare enn utanfor.

Ved behov for motorferdsel i utmark i Trollheimen landskapsvernområde må det i dei aller fleste tilfelle innhentast løyve frå vernemyndigheita. I fleire tilfelle må du ha løyve frå både vernemyndigheita og kommunen. Dette gjeld til dels ved transport av bagasje, utstyr og ved til hytte og ved bruk av helikopter. 

Skal du søke om løyve til motorferdsel i Trollheimen skal du bruke samme søknadsskjema som ved søknad til område utanfor verneområdet. Skjemaet blir sendt til Surnadal kommune, og kommunen vidaresender dette til verneområdeforvaltninga. Bruk skjemaet her:

Søknadsskjema

 

Verneforskrift

Kva verneforskrifta seier om motorisert ferdsel i utmark kjem fram i kap. 5 i verneforskrifta.

 

Kontaktinfo verneområdeforvaltninga for Trollheimen