Motorferdsel i Trollheimen landskapsvernområde

Det kan opnast for motorferdsel i Trollheimen landskapsvernområde, men regelverket er generelt strengare enn utanfor.

Ved behov for motorferdsel i utmark i Trollheimen landskapsvernområde må det i dei aller fleste tilfelle innhentast løyve frå vernemyndigheita. I fleire tilfelle må du ha løyve frå både vernemyndigheita og kommunen. Dette gjeld til dels ved transport av bagasje, utstyr og ved til hytte og ved bruk av helikopter.

Verneforskrift

Kva verneforskrifta seier om motorisert ferdsel i utmark kjem fram i kap. 5 i verneforskrifta.

Søknadsskjema

Søknadsskjema for motorisert ferdsel i Trollheimen landskapsvernområde

Kontaktinfo verneområdeforvalter

Verneområdeforvalter er Hege Sæther Moen som har kontor i Rindal sentrum. Telefonnr. og e-postadresse.