Vedtatte reguleringsplaner

I planregisteret finn du:

- plankart

- planomtale

- planbestemmelsar for alle godkjente reguleringsplaner i Surnadal kommune.

Finn aktuelt område i kartet eller bruk søkefeltet dersom du kjenner navn på plana.