Kulturmiljøpolitisk plan - under utarbeiding

Kulturmijøpolitiskplan for Surnadal 2021 - 2025

Plan om vedtak i Surnadal kommunestyre 10.12.2020