Kva kostar det (gebyr) ?

For behandling av byggesaker må du betale gebyr. Under finn du oppdaterte prisar.

 

For informasjon om dokumentavgift, sjå Dokumentavgift Kartverket.

For informasjon om tinglysingsgebyr, sjå Tinglysingsgebyr Kartverket

Gebyr Pris
Søknad om tiltak utan ansvarsrett 2 926,-
Nybygg einebustad 9454,-
Nybygg hytte/fritidshus 8 836,-
Anneks eller hytte mindre enn 50 m2 5 290,-

 For fullstendig liste over byggesaksgebyr, sjå her:

Gebyrsatsen blir regulert årleg.