Kva kostar det (gebyr) ?

For behandling av byggesaker må du betale gebyr. Under finn du oppdaterte prisar pr. 01.01.2019.

 

For informasjon om dokumentavgift, sjå Dokumentavgift Kartverket.

For informasjon om tinglysingsgebyr, sjå Tinglysingsgebyr Kartverket

Byggesaksgebyr
Gebyr Pris
Søknad om tiltak utan ansvarsrett 4.000,-
Nybygg einebustad 14 322,-
Nybygg hytte/fritidshus 10 609,-
Anneks eller hytte mindre enn 50 m2 5.600,-

 Gebyrsatsen blir regulert årleg. For fullstendig prisliste over byggesaksgebyr, sjå lenke under.

Endringar er merka med gult.