A-ordning

A-ordninga er namnet på rapporteringsordninga for tilsettings- og inntektsopplysningar frå arbeidsgjevar og andre opplysningspliktige til Skatteetaten (inkl. skatteoppkrevjar), Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk sentralbyrå (SSB).

Les meir om a-ordninga på skatteetaten sine sider

Kontaktinformasjon

Økonomi
E-post
Telefon 71 65 58 30

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00