A-ordning

A-ordninga er namnet på rapporteringsordninga for tilsettings- og inntektsopplysningar frå arbeidsgjevar og andre opplysningspliktige til Skatteetaten (inkl. skatteoppkrevjar), Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk sentralbyrå (SSB).