Forskotstrekk og arbeidsgivaravgift

Som arbeidsgiver pliktar vi å foreta forskotstrekk av lønna til arbeidstakeren og gje oppgjer for dette til skatteoppkrevjaren.

Som arbeidsgiver har vi og ansvar for å berekne og innbetale arbeidsgivaravgift.

Les meir om Forskotstrekk  og arbeidsgivaravgift på Skatteetaten sine sider.

Kontaktinformasjon

Økonomi
E-post
Telefon 71 65 58 30