Eigedomsskatt i Surnadal

I Surnadal er det eigedomsskatt på både bustad-, fritidsbustad- og næringseigedomar. Skatten for 2019 er skrive ut med 7 promille for  næringsbygg, verker og bruk og 6,5 promille for bustadar og fritidsbustadar.

Fritak frå taksering

Einebustadar og fritidshus har fritak i 5 år frå bruksløyve blir gjeve til eigedomen blir taksert.

Botnfrådrag

Pr. 2019 er botnfrådraget vedteke til kr 0-.

Betaling

Eigedomsskatten blir fakturert saman med kommunale avgifter. Det vil seie at du får eigedomsskatt og kommunale avgifter på same faktura.

Eigedomsskatten (og kommunale avgifter) skal i 2019 betalast i terminar med forfall:

  • Første halvår - 20.april
  • 2. kvartal - 20.august
  • 3. kvartal - 20. desember

 

Eigedomsskatt 2019

Kontaktinformasjon

Jenny Stensby
Konsulent Økonomi
E-post
Mobil 416 24 991

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL