Eigedomsskattelista 2020

Offentleg ettersyn

Oppdatert skatteliste pr 23.03.2020 med frist 4. mai

23.03.2020: Oppdatert skatteliste er i dag lagt ut til offentleg ettersyn fram til 4. mai. Det er sendt ut ny skattesetel til 35 skatteytarar. Kun desse 35 har frist til å gjere endringar/klage på eigedomsskatten innan 4. mai. For alle andre gjeld klagefrist 12. april.

 

Opprinneleg skatteliste med gjldande frist 12. april

Eigedomsskattelistene er lagt ut til offentleg ettersyn i resepsjonen på kommunehuset. For elektronisk versjon, sjå:

Eigedomsskattelistene vil bli liggjande til offentleg ettersyn fram til klagefristen går ut den 12. april 2020.

Kontaktinformasjon

Surnadal kommune
E-post
Telefon 71 65 58 00

Betent sentralbord: 09:00 - 15:00