Endre kontonummer

Dersom du ønskjer at pengane skal koma inn på eit anna kontonummer enn det som er oppgitt i siste tilsendte skattemelding, kan du innan 15. mai endre kontonummer

Dersom fristen for å endre kontonummer elektronisk er utløpt, eller dersom kontonummeret du ønskjer å nytte ikkje er registrert, kan du kontakte Skatteoppkrevaren i Surnadal.

Kontaktinformasjon

Skatteoppkrevjaren
E-post
Telefon 71 65 58 40

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL