Endre kontonummer for utbetaling av skattepengar

Du kan endra kontonummeret viss du ønsker at pengane skal komma inn på ein annan konto enn den som er gitt opp i skattemeldinga di.

Både privatpersonar og bedrifter kan endra kontonummer.

Du kan òg endra kontonummer viss:

  • det ikkje er registrert eit kontonummer tidlegare
  • du har fått melding om at kontonummeret som er innsendt ikkje er akseptert

Frist

Fristen for å endra kontonummer avheng av når du får skatteoppgjeret. For å vera sikker bør du endra kontonummeret når du leverer skattemeldinga di. Er du for seint ute, får du pengane til den kontoen som stod på skattemeldinga di.

Om du ikkje får endra slik du ønsker, må du skriftleg kontakta Skatteoppkrevjaren i Surnadal.

https://www.skatteetaten.no/skjema/endre-kontonummer-for-utbetaling-av-skattepenger/

Kontaktinformasjon

Skatteoppkrevjaren
E-post
Telefon 71 65 58 40

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL