Skatteoppkrevjaren

Skatteoppkreverfunksjonen skal sørgje for at alle betaler skattar og avgifter politiske myndigheiter har vedteke.

Skatteoppkreveren har ansvar for

  • skattetrekk
  • arbeidsgjevaravgift
  • restskatt personlege og upersonlege skattytarar
  • forskuddsskatt personlege og upersonlege skattytarar
  • føring av skattereknskapet
  • kontroll av arbeidsgjevarar

 

Dersom det er skattekontoret (ligningskonotret) du skal besøkje, så må du bestille time på førehand

Kontaktinformasjon

Skatteoppkrevjaren
E-post
Telefon 71 65 58 40

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00