Skatteoppkrevjaren

Skatteoppkreverfunksjonen skal sørgje for at alle betaler skattar og avgifter politiske myndigheiter har vedteke.

Skatteoppkreveren har ansvar for

  • skattetrekk
  • arbeidsgjevaravgift
  • restskatt personlege og upersonlege skattytarar
  • forskuddsskatt personlege og upersonlege skattytarar
  • føring av skattereknskapet
  • kontroll av arbeidsgjevarar

Dersom det er skattekontoret (ligningskonotret) du skal besøkje, så må du bestille time på førehand

Frå 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkrevjar-oppgåvene som kommunen har i dag. Skatteetaten får eit heilskapleg ansvar for fastsetting, innkrevjing og kontroll av skattar og avgifter. Etter denne datoen er det ikkje lenger skatteoppkrevjar (kemner) i kommunen. 

Meir informasjon vil bli lagt ut på våre nettsider og på skatteetaten.no 

Oppgåvene som blir overførte til Skatteetaten i november er mellom anna behandling av restskatt, skattepengar til gode, tilleggsforskot, forskotstrekk, arbeidsgivaravgift, motrekning og utleggstrekk knytte til skattekrav, skatteattestar og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift. 

Kontaktinformasjon

Skatteoppkrevjaren
E-post
Telefon 71 65 58 40

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00