Betalingssatsar kommunale tenester

Gjeld frå 01.01.2020

Betalingssatsar for opphald i barnehage
Storleik på plass Pris
Barnehageplass 5 d/v kr 3 135 pr. mnd
Barnehageplass 4 d/v kr 2 740pr. mnd
Barnehageplass 3 d/v kr 1 950 pr. mnd
Barnehageplass 2,5 d/v kr 1 620 pr. mnd
Barnehageplass 2,0 d/v kr 1 280 pr. mnd
Enkeltdagar kr 310 pr. gong

 

 

Betalingssatsar for kost og skulemjølk i barnehage og grunnskule
Storleik Pris
Kost barnehage 5 d/v kr 254 pr. mnd.
Kost barnehage 4 d/v kr 200 pr. mnd.
Kost barnehage 3 d/v kr 155 pr. mnd.
Kost barnehage 2 d/v kr 109 pr. mnd
Kost elevar på skulane kr 1343 pr. semester
Enkeltmåltid kr 35 pr. gong
Skulemjølk Innkjøpspris + 10% adm.

 

Leigesatsar for korttidsutleige av skulelokale
Utleige av: Pris
Klasserom kr 145 pr. time
Klasserom kr 505 pr. dag
Grupperom kr 90 pr. time
Grupperom kr 335 pr. dag
Spesialrom inkl. kantine SUS kr 175 pr. time
Spesialrom inkl. kantine SUS kr 650 pr. dag
Kantine og kjøken SUS kr 345 pr. time
Kantine og kjøken SUS kr 1.325 pr. dag
Teknisk utstyr kantine SUS kr 145 pr. gong
Kantine/vestibyle Stangvik skule kr 220 pr. time
Kantine/vestibyle Stangvik skule kr 650 pr. dag
Datarom kr 335 pr. time
Overnatting u/ dusj eller kjøken kr 70 pr. person
Overnatting m/ dusj eller kjøken kr 95 pr. person

 

Leigesatsar 2020 for gymsalar, svømmehall og idrettshall
Leigesatsar 2020 for gymsalar, svømmehall og idrettshall Pris
Idrettshallen kr 230 pr. time
Gymsal m/dusj og garderobe kr 210 pr. time
Gymsal m/ dusj og garderobe kr 590 pr. dag
Gymsal u/dusj og garderobe kr 100 pr. time
Gymsal u/dusj og garderobe kr 350 pr. dag
Dusj og garderobar kr 140 pr. time
Dusj og garderobar kr 500 pr. dag
Svømmehall m/ badstue kr 265 pr. time
Billettpris i svømmehall - barn kr 35 pr. gong
Billettpris i svømmehall - vaksne kr 70 pr. gong
Billettpris i svømmehall - familie kr 180 pr. gong
Depositum garderobeskap kr 20 pr. gong