Betalingssatsar kommunale tenester 2018

Gjeld frå 01.01.2018

 

Betalingssatsar for opphald i barnehage
Storleik på plass Pris
Barnehageplass 5 d/v kr 2 910 pr. mnd
Barnehageplass 4 d/v kr 2 530 pr. mnd
Barnehageplass 3 d/v kr 1 790 pr. mnd
Barnehageplass 2,5 d/v kr 1 490 pr. mnd
Barnehageplass 2 d/v kr 1 180 pr. mnd
Enkeltdagar kr 280 pr. gong

 

Betalingssatsar for kost og skulemjølk i barnehage og grunnskule
Storleik Pris
Kost barnehage 5 d/v kr 234 pr. mnd.
Kost barnehage 4 d/v kr 185 pr. mnd.
Kost barnehage 3 d/v kr 143 pr. mnd.
Kost barnehage 2 d/v kr 101 pr. mnd
Kost elevar på skulane kr 1241 pr. semester
Enkeltmåltid kr 32 pr. gong
Skulemjølk Innkjøpspris + 10% adm.

 

Leigesatsar 2018 for korttidsutleige av skulelokale
Utleige av: Pris
Klasserom kr 135 pr. time
Klasserom kr 470 pr. dag
Grupperom kr 80 pr. time
Grupperom kr 310 pr. dag
Spesialrom inkl. kantine SUS kr 160 pr. time
Spesialrom inkl. kantine SUS kr 600 pr. dag
Kantine og kjøken SUS kr 320 pr. time
Kantine og kjøken SUS kr 1.225 pr. dag
Teknisk utstyr kantine SUS kr 135 pr. gong
Datarom kr 310 pr. time
Overnatting u/ dusj eller kjøken kr 60 pr. person
Overnatting m/ dusj eller kjøken kr 85 pr. person

 

Leigesatsar 2018 for gymsalar, svømmehall og idrettshall
Leigesatsar 2018 for gymsalar, svømmehall og idrettshall Pris
Idrettshallen kr 210 pr. time
Gymsal m/dusj og garderobe kr 190 pr. time
Gymsal m/ dusj og garderobe kr 545 pr. dag
Gymsal u/dusj og garderobe kr 85 pr. time
Gymsal u/dusj og garderobe kr 320 pr. dag
Dusj og garderobar kr 130 pr. time
Dusj og garderobar kr 460 pr. dag
Svømmehall m/ badstue kr 240 pr. time
Billettpris i svømmehall - barn kr 30 pr. gong
Billettpris i svømmehall - vaksne kr 60 pr. gong
Billettpris i svømmehall - familie kr 170 pr. gong
Depositum garderobeskap kr 20 pr. gong