Surnadal barne- og ungdomsskule

Lokalisering

Skulen ligg på Øye-området, rett ved Surnadal vidaregåande skule i nedre Surnadal.

Organisering

Barneskulen har ca 260 elevar, fordelt på 1.-7. trinn.

Ungdomsskulen har ca 200 elevar fordelt på 8.,9. og 10.trinn.

Særpreg

Skulen ligg like ved eit stort idrettsanlegg, og har eit fint turområde like utanfor.

Kontaktinformasjon

Surnadal barne- og ungdomskule 1. - 7. trinn
Sentralbord
Telefon 902 67 970
Surnadal barne- og ungdomskule 8. - 10. trinn
Sentralbord
Mobil 481 94 938
Kåre Herrem
Einingsleiar Surnadal barne- og ungdomsskule
E-post
Mobil 958 25 248
Bjørn Høivik
Assisterande rektor Surnadal barne- og ungdomsskule
E-post
Mobil 952 40 739

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL