Surnadal ungdomsskule (Surnadal barne- og ungdomsskule frå 01.01.2021)

Lokalisering

Surnadal ungdomsskule ligg på Øye-området, rett ved grunnskulen og Surnadal vidaregåande skule i nedre Surnadal. Frå skulen er det omlag 1 km til kommunesenteret i Surnadal.

Organisering

Surnadal ungdomsskule har ca 190 elevar fordelt på 8.,9. og 10.trinn.

Særpreg

Skulen ligg like ved eit stort idrettsanlegg, og kan nytte seg av fine turområde i nærleiken.

Kontaktinformasjon

Surnadal ungdomsskole
Sentralbord
Mobil 481 94 938
Bjørn Høivik
Einingsleiar Surnadal Ungdomsskule
E-post
Mobil 952 40 739