Åpningstider SFO

Dagleg opningstid på Øye SFO er mellom kl. 06.45 – 16.30. For dei andre SFO- ordningane i kommunen er normalopningstida mellom kl. 07.30 – 16.30, men det er mogelegheit for lokal tilpassing for opningstid etter behov.

Alle SFO - ordningane i kommunen er opne heile året, med unntak av vekene 28, 29 og 30 i juli.

Kontaktinformasjon

Surnadal kommune
E-post
Telefon 71 65 58 00

Betjent sentralbord: 09:00 - 15:00