Gratis SFO for elevar med særskilte behov 5.-7. trinn

Ordninga om gratis SFO-plass gjeld for elevar på 5.- 7. trinn med særskilte behov som ikkje er i stand til å ta vare på seg sjølv etter skuletid.

Ordninga gjeld ikkje for elevar som har ordinær plass i SFO på 1. -4. trinn.

Søknadsskjema om gratis SFO for elevar på 5. - 7. trinn med særskilte behov kan du laste ned frå lenke under. Lever ferdig utfylt skjema til skulen det gjeld.

Last ned søknadsskjema her (DOCX, 20 kB)

Kontaktinformasjon

Kenneth Bergstad
Rådgjevar barnehage
E-post
Mobil 930 61 792