Kva er skulefritidsordning (SFO)?

Kommunen skal ha eit tilbod om skulefritidsordning (SFO) før og etter skuletid for 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilde behov for 1. – 7. årstrinn. Kommunen si plikt til å ha skulefritidsordning er avgrensa til skuleåret. Det er inga plikt for kommunane til å ha ei slik ordning i feriane.

Skulefritidsordninga skal vere noko anna enn skule og barnehage, og ho er ikkje ein del av skulen.

SFO skal vere ein trygg opphaldsplass for barna utover skuletida, gje barna omsorg og tilsyn, legge til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar og vere tilpassa barna og foreldra sine behov.

Øye skule SFO: tlf. 90541443

SFO-leiar: Mona Bochkon  tlf. 45438061