Prisar 2018 for skulefritidsordning (SFO)

Betalingssatsar 2018 skulefritidsordning (SFO)
Opphaldstid Pris Pr
18 t/v og over det kr 2340 månad
12-17,9 t/v kr 1830 månad
6-11,9 t/v kr 1250 månad
Under 6 t/v kr 660 månad
I skuleferien kr 700 veke
Enkeltdagar kr 370 gong
Enkelttimar kr 93 time

 

  1. Det blir gitt søskenmoderasjon med 30% for søsken nr. 2 og 3 i SFO. For fleire søsken er det 50% moderasjon.  Det skal betalast 100% for det barnet som har det dyraste tilbodet.
  2. Det blir gitt søskenmoderasjon i SFO for søsken som går i barnehage med 30% for søsken nr. 2 og 3.  For fleire søsken er det 50% moderasjon.  Det skal betalast 100% for det barnet som har det dyraste tilbodet i barnehage eller SFO.
  3. Opphaldstida blir utrekna etter dei øktene barna er påmelde og ikke etter faktisk tid dei nyttar tilbodet.  Øktene er opningstid til skulestart og skuleslutt til stengetid.
  4. Dersom SFO har kapasitet til å ta imot andre enn dei som er fast påmelde, er det i løpet av eit skuleår høve til å kjøpe enkeltdagar eller enkelttimar i skulefritidsordninga.  Det blir ikkje gitt søskenmoderasjon for dette tilbodet.