Søk om plass på SFO

Informasjon om opptak og søknad om plass på SFO.

Opptak

  • Alle barn på 1.-4.årstrinn, og barn med særskilde behov på 1.-7.årstrinn har rett til tilbod før og etter skuletid.
  • Påmelding skal sendast elektronisk
  • Påmeldinga blir behandla administrativt av rektor/dagleg leiar.
  • Påmeldingsfristen om våren blir sett til 1. mai.
  • Suppleringsopptak skjer gjennom heile året så sant det er plass.
  • Endringar i opphaldstida må skje skriftleg med ein månads varsel, gjeldande frå den første i kvar månad. Melding om endra opphaldstid må gjerast skriftleg på elektronisk skjema.

Søknad om plass på SFO

Slik søkjer du på SFO-brukarrettleiing (PDF, 623 kB)