Busetting

Integreringstenesta er ansvarleg for å busette det antallet flyktningar som kommunestyret til kvar og ein tid bestemmer at kommunen skal ta imot. Surnadal kommune tilbyr enkelt møblert bustadar for leige. Dette er for nytilflytta deltakara i introduksjonsprogrammet.

Kva tilbyr vi?

Busettingsarbeidet inneber å skaffe egna boligar til den enkelte flyktning eller flyktningfamilie, innkjøp av utstyr og møbler, tilrettelegging og veiledning i den første tida i kommunen. Arbeidet inneber også å koordinere samarbeid mellom NAV, helsetjenesta og andre aktuelle samarbeidspartnar.

 

Kven kan motta tjenesta?

Alle introduksjonsdeltakare som busettas i Surnadal kommune etter avtale med IMDi,  får støtte og veiledning i busettingsprosessen.

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00