Norskkurs på kveldstid 2020 - 2021

Surnadal vaksenopplæring ønskjer velkomen til norskundervisning for vårsemesteret 2021.

Kveldskurs for innvandrarar utan rett og plikt (m.a. arbeidsinnvandrarar omfatta av EØS- regelverket)

Stad: Landbrukshuset, Skei

Kurset blir halde fortrinnsvis på tysdagar i tida 17.00 – 20.15

Kurset har eit omfang på 60 timar, kursavgifta er kr. 4585 + lærebøker

Vi tek imot påmeldingar på A2 (vidarekomande) nivå.

Kursstart 19.januar

Påmelding: Renate Reppen, tlf.  993 07 680 eller Olav Bergheim tlf. 482 96 315. Frist for påmelding er 10.januar.

Oppstart av kurs avheng av mange nok påmeldingar.