Rådgiver/inspektør

Kontaktinformasjon

Anita Sande
Undervisningsinspektør Vaksenopplæringa
E-post
Mobil 93 81 40 89

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00