Kommunale avgifter - vatn og avløp

Prisane gjeld innanfor forsyningsområdet for kommunalt anlegg.

Utanfor kommunalt bustadfelt må abonnent betale for legging av inntil 50 meter av stikkleidning.

Kva betaler du for?

Lurar du på kva du har betalt i kommunale avgifter på vatn og avløp, Logg deg inn og sjekk sjølv

Vatn- og avløpsgebyr 2021- tilknytning
Gebyr Pris
Vatn 8.750,-
Avløp 8.750,-

Årsgebyr (inkl. mva)

 • Vatn:
  Abonnementsgebyr: kr 1.860,-
  Forbruksgebyr, ordinær bustad (bruksareal 126-375 m2): kr 2.157,-
  Forbruksgebyr, fritidsbustad/hytte: kr 1078,-
 • Avløp:
  Abonnementsgebyr: kr 2.293,-
  Forbruksgebyr, ordinær bustad (bruksareal 126-375 m2): kr 2.509,-
  Forbruksgebyr, fritidsbustad/hytte: kr 1.254,-.

For næring og avrekning etter vassmålar er det eigne satsar.
 

Klikk på linken under for full oversikt over gebyrregulativ for vatn og avløp 2021.

Alle prisane på denne lista blir tillagt 25% mva.

Kontaktinformasjon

Johan Kenneth Mogstad Åsenklint
Einingsleiar
E-post
Mobil 903 62 612

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL