Kommunale avgifter - vatn og avløp

Prisane gjeld innanfor forsyningsområdet for kommunalt anlegg.

Utanfor kommunalt bustadfelt må abonnent betale for legging av inntil 50 meter av stikkleidning.

Kva betaler du for?

Logg deg inn og sjekk kva du betalar i kommunale avgifter

Vatn- og avløpsgebyr 2021- tilknytning
Gebyr Pris
Vatn 8.750,-
Avløp 8.750,-

Årsgebyr (inkl. mva)

 • Vatn:
  Abonnementsgebyr: kr 1.860,-
  Forbruksgebyr, ordinær bustad (bruksareal 126-375 m2): kr 2.157,-
  Forbruksgebyr, fritidsbustad/hytte: kr 1078,-
 • Avløp:
  Abonnementsgebyr: kr 2.293,-
  Forbruksgebyr, ordinær bustad (bruksareal 126-375 m2): kr 2.509,-
  Forbruksgebyr, fritidsbustad/hytte: kr 1.254,-.

For næring og avrekning etter vassmålar er det eigne satsar.
 

Klikk på linken under for full oversikt over gebyrregulativ for vatn og avløp 2021.

Alle prisane på denne lista blir tillagt 25% mva.

Kontaktinformasjon

Johan Kenneth Mogstad Åsenklint
Einingsleiar
E-post
Mobil 90 36 26 12

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00