Test dokument

2 Nåsituasjon

Hvordan er situasjon i dag?

  • Utfordringer
  • Ressursbruk

Gevinster

Gevinstkartlegging