Damprosjektet i Folldalen

Melding frå Statkraft-veke 21:

Folldalsveien:

Det vil i kommende uke pågå veiarbeider på Folldalsveien i fra Kvammen og opp Kvamslia. Det vil være skifte av noen stikkrenner og så vil det bli utført reparasjon av områdene som ble skadet under Gyda. Det vil medføre at det blir noe ventetid, ved stikkrenne skifte vil kan det bli opp til flere timer ventetid. Det vil fortsatt være regulering av trafikken i mellom Follsjø og Gråsjø på grunn av steintransporten som går mellom dammene. På grunn av steintransporten mellom dammene vil veien være forholdsvis grov slik at en må kjøre forsiktig.

Follsjø:

Det pågår massetransport over dammen og ned i bunnen for klargjøring for plastring på luftsida av dammen.

Gråsjø:

Det vil plastres på vannsiden av dammen helt til vannet tar oss igjen. I steinbruddet vil det være kontinuerlig drift. Det pågår grøftegraving mellom dammen og kulpen nedenfor kraftverket på Gråsjø, der skal det legges rør for lekkasjevann og overflatevann. Det bygges nytt båtutsett som vil være klart til bruk før båtsesongen begynner.Gråsjø magasinet vil i løpet av sommeren fylles opp og det vil bli høy fylling i den kommende båtsesongen.

 

Jostein Bruset
Spesialarbeider/byggeleder
Kraftverksgruppe Aura
_ _ MOBIL        +47  41 62 11 77
_ _ SENTRALBORD  +47 24 06 70 00   
Statkraft Energi AS

Surnadalsvegen 1533
6653 Øvre Surnadal
www.statkraft.no