Min side

På Min side finn du tenester og informasjon som gjeld deg.

Logg inn med ID-porten

Min side samlar mange nyttige tenester for deg. Trykk på ønska teneste og logg inn med ID-porten med ein av desse innloggingsmetodane (kan variere for nokre av tenestane):

  • MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass og Commfides

Min side