Arbeide og bu i Surnadal

Har du nettopp flytta til Surnadal eller har tankar om å flytte hit?
Her vil du finne informasjon om aktivitetar, informasjon om ulike tenestetilbod og oversikt over ledige stillingar i kommunen.

Surnadal kommune ligg på Nordmøre ved foten av Trollheimen og har ca 6000 innbyggjarar.

Vi har eit variert næringsliv og barnehage- og skuletilbodet er godt utbygd. Kommunen har eit svært allsidig kultur- og organisasjonsliv. Naturen er flott og variert, med lett tilgang til skog og mark, fjell, fjordar og elver.