Hovudutval for teknikk, miljø og næring vedtok i møte 25.10.2017 å legge forslag til reguleringsplan for Solbakken ut til offentleg ettersyn.

Søknadsfrist 15. mai 2017 gjeld for alle føretak som har husdyr.

Det må søkjast elektronisk via Altinn, det er ikkje lenger mogleg å bruke papirsøknad.

Teljedato er 1. mai.

Kommunestyret har vedtatt reguleringsplan for Langøyfjellvegen i Vinddøldalen.

Kommunestyret har i sak 33/17 vedtatt endring av reguleringsplan for deler av Syltbakken industriområde.