Politiske saker

Innkallingar og protokollar knytt til politiske møte finn du i vår innsynsløysing.

Innsyn i innkallingar og protokollar

 

Dagens innsynsløysing inneheld dokument frå og med 03.06.2019.

Søker du eldre dokument, kan du ta kontakt på post@surnadal.kommune.no .

Rettleiing

  • Klikk på dato for det aktuelle møtet for å koma inn til saksliste og møtedokument
  • Opne møteinnkalling under Utvalgsmøtedokument for å sjå saksdokument. Merk at saksframlegg i sakskartet under ikkje vil vere tilgjengeleg i forkant av møtet.