Kløverstukveld om flaum og erosjonssikring

På mange stader langs vassdrag er det problem at jord og bygningar blir trua av erosjon og flaum. Å sikra eigedommen sin kan vera kostbart. På Kløverstukvelden 20 mars blir det mellom anna informert om tiltak som kan sikra vassdraga, støtteordningar og ansvarsforhold.

Erosjon ved vassdrag - Klikk for stort bilde Surnadal kommune

Innleiarar er Ivar Fivelstad frå NVE og Staffan Sandberg frå Surnadal kommune.

Stad: Kløverstua
Tid: 20 mars 20.00

21. mars kjem NVE til ha ein kontordag på kommunehuset der du kan diskutera vassdragsutfordringar på eigedommen din.

Ta kontakt med Staffan Sandberg seinast onsdag 15.mars for å avtale møte (e-post: staffan.sandberg@surnadal.kommune.no, telefon: 469 55 840)