For tilsette

Alle tilsette i Surnadal kommune har tilgang til ein ansattportal.

På ansattportalen finn du nyheiter frå organisasjonen, snarvegar til ulike fagsystem, samt informasjon om interne rutinar.