Ansattoversikt


Tilsette

Ansatte i avdelingen Tilsette
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar Midtigrenda barnehage 916 85 076
Helsesøster 482 14 672
Rektor Todalen og Stangvik skule 468 96 489 906 29 898
Jordmor 473 79 002

Beredskapstelefon i Orkdal er: 90 90 90 65
Beredskapstelefon i Surnadal er: 476 78 609.

Einingsleiar Vaksenopplæring og integrering 482 96 315
Einingsleiar Øye og Skei barnehage 930 61 792
Skjenkekontrollør 913 72 574
Kommunepsykolog 477 60 861

Kontakttider: Kvardagar kl. 08.00-15.00 

SFO-leiar Øye skule 454 38 061
Einingsleiar Helse og familie 481 22 549
Næringskonsulent 913 78 178
Helsesjukepleiar 468 78 259
Kommuneoverlege 905 62 814

Kun kontortid

Barnehagestyrar Øye barnehage 915 43 777
Reinhaldsleiar 481 03 651
Driftsleiar Veg og Park 482 40 738
Avdelingsingeniør 918 65 990
Ungdomskontakt 911 59 310
Konsulent Sørviskontor 906 72 549
Driftsleiar vatn og avløp 488 92 379
Konsulent Økonomi 481 73 643
Kommunalsjef helse og omsorg 971 74 856
Avdelingsleiar Avlastninga 911 52 241
Leiande helsesjukepleiar 481 83 652
Miljøretta helsevern 481 77 673
Kjøkkensjef 481 74 827
Teknisk konsulent 909 33 779 909 33 779
Miljøvernkonsulent 901 77 053
Skogbrukssjef 913 03 388
Avdelingsleiar Sommerrotunet 908 09 775
Konsulent Surnadal sjukeheim 469 58 184
Konsulent Økonomi 480 09 957
Leiar NAV Indre Nordmøre 482 20 439
Jordmor 468 85 114
Kommunalsjef Næring og utvikling 416 19 200
Logoped 924 58 627
Kommunedirektør 915 54 069

>>    Avtale tid

Rådgjevar barnehage 986 62 811
Einingsleiar Surnadal barne- og ungdomsskule 958 25 248
Einingsleiar Kultur 911 13 632
Barnehagestyrer Skei barnehage 402 96 661
Kommunalsjef oppvekst 900 75 905
Assisterande rektor Surnadal barne- og ungdomsskule 952 40 739
Feiar 907 77 715
Einingsleiar Bøfjorden og Bæverfjord oppvekstsenter 905 64 727
Einingsleiar Mo oppvekstsenter 909 64 874
Einingsleiar Surnadal sjukeheim 975 09 871
Byggesaksbehandlar 480 00 144
Rektor Kulturskolen for Indre Nordmøre 415 42 117
Styrar v/ Bårdshaugen barnehage (privat) 957 67 873
Førebyggingsrågjevar 917 69 241
Psykiatrisk sjukepleiar 952 61 998
Rådgjevar 482 03 716
Rådgjevar landbruk 952 59 360
Arkivar 948 64 065
Brannsjef 909 29 031
Helsesjukepleiar 482 25 149
Personalsjef 900 12 436
Styrar v/ Todalen og Stangvik barnehage 957 44 716
Byggesaksbehandlar 936 21 962
Varaordførar 911 29 434
Hugo Pedersen
Teamleder/NAV Indre Nordmøre 466 13 632
Digitaliseringsansvarlig 922 10 640
Plansjef 901 39 231
Økonomisk rådgjevar 951 50 149
Rådgjevar/boligforvaltar 952 79 642
Inspektør 993 07 680
Einingsleiar Indre Nordmøre barnevernstjeneste 468 29 498
Jordbrukssjef 916 76 017
Byggjeleiar 488 94 882
Helsesykepleier 71 65 58 80 990 97 797
Undervisningsinspektør Vaksenopplæringa 938 14 089
Rektor Mo skule 907 85 673
Leiande vaktmeister 913 27 374
Konsulent Økonomi 416 24 991
Einingsleiar Areal og naturforvaltning 979 78 216
Avdelingsleiar Sommerro og Leitet boligar 413 14 640
Styrar v/ Bøfjorden barnehage 954 69 050
Ordførar 909 54 375
Margrethe  Svinvik
Ergoterapeut 482 07 149
Einingsleiar Todalen og Stangvik oppvekstsenter 920 40 465
Styrar v/ Bæverfjord barnehage 922 64 162
Ungdomskonsulent 957 72 537
Einingsleiar PP-tenesta 915 73 737
Konsulent Økonomi 470 26 715
Økonomisjef 916 72 451
Bustadsosialt arbeid 950 41 054
Rådgjevar - Kommunikasjon/Prosjektleiar 908 50 020
Aktivitetskontakt 476 83 407
Einingsleiar 903 62 612