Ansattoversikt


Tilsette

Ansatte i avdelingen Tilsette
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar 916 85 076
Helsesøster 482 14 672
Jordmor 473 79 002

Beredskapstelefon i Orkdal er: 90 90 90 65
Beredskapstelefon i Surnadal er: 476 78 609.

Einingsleiar 930 61 792
Leiar 481 32 852
Einingsleiar 482 17 528
Skjenkekontrollør 913 72 574
Einingsleiar 995 85 299
Næringskonsulent 913 78 178
Kjøkkensjef 481 74 827
Barnehagestyrar 915 43 777
Oppsynsmann veg 482 40 738
Rektor 970 38 594
Konsulent 481 73 643
Kommunalsjef helse og omsorg 971 74 856
Avdelingsleiar Avlastninga 911 52 241
Leiande helsesøster 481 83 652
Einingsleiar 900 13 594
Avdelingsingeniør 918 65 990
Miljøvernkonsulent 901 77 053
Skogbrukssjef 913 03 388
Avdelingsleiar Sommerrotunet 908 09 775
Konsulent 469 58 184
Kommunalsjef Næring og utvikling 416 19 200
Rådmann 915 54 069
Driftsleiar vatn og avløp 908 83 091
Rådgjevar barnehage 986 62 811
Oversjukepleiar 415 91 401
Ruskonsulent
Einingsleiar 911 13 632
Barnehagestyrer 402 96 661
Avdelingsleiar Bårdshaugen 911 38 110
Kommunalsjef oppvekst 900 75 905
Rektor 952 40 739
Feiar 907 77 715
Økonomisjef 918 50 805
Einingsleiar 905 64 727
Einingsleiar 906 48 663
Einingsleiar 909 64 874
Einingsleiar 975 09 871
Byggesaksbehandlar 71 65 58 70
Einingsleiar 917 89 635
Rektor kulturskolen 415 42 117
konsulent landbruk 952 59 360
Barnehagestyrar
Feiar 468 58 997
Førebyggingsrågjevar 917 69 241
Psykiatrisk sjukepleiar 952 61 998
Rådgjevar 482 03 716
Arkivar 948 64 065
Brannsjef 909 29 031
Rektor 938 12 372
482 25 149
Personalsjef 900 12 436
Barnehagestyrar 957 44 716
Ordførar 481 56 609
Lilly Gunn Nyheim
Byggesaksbehandlar 936 21 962
Avdelingsleiar 922 10 640
Plansjef 901 39 231
Økonomisk rådgjevar 951 50 149
Jordbrukssjef 916 76 017
Einingsleiar 488 94 882
Varaordførar 911 83 169
Einingsleiar 916 13 154
Einingsleiar 954 69 235
PP-leiar 468 93 880
Konsulent 416 24 991
Einingsleiar 979 78 216
Avdelingsleiar Sommerro 413 14 640
Oversjukepleiar 482 14 425
Ergoterapeut 482 07 149
Barnehagestyrar 920 40 465
Barnehagestyrar 922 64 162
Ungdomskonsulent 957 72 537
Avdelingsleiar Leitet 934 45 254