Gratis klima- og energirådgiving til bustadeigarar

Foto som viser energirådgiving - Klikk for stort bilde Bård Gudim

Eitt-årig kampanje med digitale tenester

Tilbodet er gratis og omfattar:

Objektiv energianalyse av bustaden din på nett. Lenken din til energiportalen er https://surnadal.energiportalen.no/

Avtale om digital befaring med energirådgivar (avgrensa tilbod): Bestill time med rådgivar på energiportalen.no

Dette kan du få råd om:

  • Elbillading
  • Etterisolering av veggar og tak
  • Bytting av vindauge og dører
  • Installering av varmepumpe
  • Solceller
  • Smart styring
  • Alternative energikjelder
  • Støtteordningar frå Enova

Kontakte kommunen

– Tilbodet er ein del av kommunen sitt arbeid med klima og energi. Vi skal bidra til kunnskapsbygging og legge til rette for at innbyggarane skal kunne ta klimavennlege val. De som ønskjer meir informasjon kan gjerne ta kontakt seir plansjef i Surnadal kommune, Råg Ranes.

Kontakte kampanje

Kampanjen er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og leveres i samarbeid med kommunene i fylket. Sjølve kampanjen varar i eitt år frå 12.10.2022 til 12.10.2023 i Surnadal kommune. Tjenestene og rådgivningen er levert av Simenergi AS og EEFFY AS. Kontaktperson i Simenergi er prosjektleiar Nicolai Dirdal