Formannskapsmøtet sendes live på KommuneTV

Formannskapsmøtet den 24.11. blir sendt live frå Svorkasalen. Her kan du følgje med på møtet direkte eller sjå opptak i etterkant.   KommuneTV Møteinnkalling  Formannskapet 24.11.2020

23.11.2020: Dette gjeld i Surnadal no - justering av lokale råd

Etter ei dramatisk auke i starten av november, har den nasjonale smittekurven flata litt ut. Det er grunn til å håpe at inngripande nasjonale tiltak og ytterlegare innstrammingar i enkelte byar, viser seg å ha nasjonal effekt. Om dette stabiliserar seg ytterlegare, håpar vi etterkvart på mildare nasjonale tiltak som gir større rom for justering av tiltaksnivå, basert på den lokale smittesituasjonen i kommunar og regionar. Kriseleiinga i Surnadal kommune gjekk for eit par veker sidan ut med nokre lokale råd og konkretiseringar av nasjonale tiltak. Målet var, og er framleis, å oppretthalde eit lågt smittetrykk lokalt, til vi får tilgang på effektive vaksiner.

Tildeling av Eldrearbeidets pris 2020 til Surnadal Røde Kors

Surnadal Eldreråd delte i dag ut Eldrearbeidets pris til Surnadal Røde Kors.   

Sjekkliste før du reiser heim til jul

Oppdatert: Telefontrøbbel fiksa!

Grunna tekniske problem hos Telenor sitt bedriftsnett var sentralbordet vårt dessverre ute av drift ein periode i dag tidleg. Dette er no i orden.

Stikk UT -skåler/krus

    Vi har fått melding om at årets Stikk UT!-krus/skåler dessverre er noko forsinka. Siste melding er at dei sannsynleg kjem i begynnelsen av desember.    

16.11.2020: Statusoppdatering frå kommuneoverlegen

Ingen påviste smittetilfelle i Surnadal Sparebank: 

10.11.2020: Status og gode dugnadsråd frå kriseleiinga

      - Vi er no i starten av andre bølge. Denne bølgen kan føre til at vi nasjonalt blir nødt til å stenge ned. Nokre av tiltaka som no er innførte utgjer dei strengaste tiltaka i verktykassa. Dei siste nasjonale anbefalingane og reglane inneber difor ei bønn frå myndigheitene om å få oss alle med på ein dugnad for å forhindre nasjonal lockdown.

Høyring: Næringsplan 2021 - 2024

Næringsplan 2021 - 2024 er no lagt ut til høyring Næringsplan for Surnadal kommune 2011-2015, vart vedteken 15.09.11., med ein lettare revisjon for 2016-2020. Det er no utarbeid ein heilt ny næringsplan i 2020 som er gjeldande fra 2021. Det skal vidare lagast årleg handlingsplan som del av økonomiplanen. Det er planar om å utarbeide ein felles overordna næringsplan for Surnadal og Sunndal. Last ned høyringsdokumentet Næringsplan 2021 - 2024 (PDF, 3 MB) Høyringssvar sender du til post@surnadal.kommune.no Høyringsfrist: 27.11.2020

Følg dagens møte "Rovdyr og tap av sau" på KommuneTV

2.11.2020. kl.10.30   MØTE OM ROVDYR OG TAP AV SAU   Møtet skal bidra til gjensidig informasjonsutveksling og kunnskapsdeling mellom relevante aktørar frå myndigheitene og representantar for beitenæringa, med Surnadal kommune som vertskap og med deltakarar frå både Rindal og Sunndal kommune.  Reportasje Trollheimsporten