Det er påvist eit nytt smittetilfelle i Surnadal kommune. Personen er isolert. Smittesporingsteamet har god oversikt og berørte personar er sett i karantene.

Vi er glade for at vi no har fått tilsett kommunepsykolog i både Rindal og Surnadal kommunar. Daniela Bjerklund starta 01.04.20 i stillinga som kommunepsykolog i Rindal og Surnadal og vil vere tilgjengeleg i 50 % i kvar av kommunane.

 Det er ikkje påvist nye smittetilfelle i Surnadal kommune.

Det er per no heldigvis ikkje påvist fleire nye smittetilfelle i Surnadal kommune. 

Det er no påvist korona-smitte i Surnadal kommune. -Vi har fått påvist begrensa smittetilfelle i Surnadal, seier kommuneoverlege Bjørn Buan.

Kommuneoverlege Bjørn Buan har oppheva dei lokale karantenereglane som gjeld for Surnadal kommune med verknad frå og med 31. mars 2020. Frå no av er det kun dei nasjonale karantenereglane som gjeld. 

Kommunene NAV Sunndal, NAV Surnadal og NAV Tingvoll tilbyr nå digital søknad om sosialhjelp.

Den felles interkommunale legevakta for SIO-kommunene har flytta frå Orkdal sjukehus til nye lokale:

 Det er framleis ikkje påvist smitte i Surnadal kommune.

Det er framleis ikkje påvist smitte i Surnadal kommune. 

I lys av dei strenge nasjonale tiltaka og for å kunne ha betre lokal smittekontroll framover, har kommuneoverlege Bjørn Buan i dag utvida kriteria slik at fleire kan bli vurdert for testing for covid-19 i Surnadal kommune.