Viltnemnda i Surnadal kommune har lagt ut «Forvaltningsplan for hjortevilt i Surnadal kommune 2020 – 2025» til offentleg ettersyn, med høyringsfrist 15.01.2020. Sjå vedlagte dokument:

Forvaltningsplan hjortevilt 2020-2025 - høyringsdokument (PDF, 2 MB)

 

 ICDP står for International Child Development Programme. Det er eit enkelt helsefremmande og førebyggande program som har som mål å styrkje omsorgen og oppveksten for barn og unge.

LHL Hjerneslag Ung Nordvestlandet er eit nettverk for unge slagramma og derira pårørande.

  Viktig informasjon frå Hjerneslag Ung Nordvestlandet:

Nettverket skal være et samlingspunkt der tips og erfaringer på veien mot en bedre hverdag deles. Samlingene vil være preget av uformell prat og hyggelig samvær med spesielt fokus på de utfordringene som unge mennesker står oppi.

Tenk igjennom kva farar og ulykker som kan ramme deg heime, og forbered deg best muleg. Blir strømmen borte eller du blir isolert av veret i fleire dager, bør du vere rusta til å klare deg sjølv nokre dagar.

Surnadal kommune er no i gang med å sende ut digitale enkeltvedtak på tenester innafor Helse- og omsorg på fagsystemet SvarUt. 

Det betyr at du som innbyggjar får ei melding om at du kan gå inn og lese vedtaket/brevet digitalt på Altinn.

SvarUt -systemet registrerer automatisk kven som ikkje åpnar det elektroniske brevet innan ein gitt frist og sørgjer da for at det blir sendt som vanlig post.

Dette systemet frigjer tid for saksbehandler og som innbyggjar vil du få raskare tilgang til vedtaket/brevet ditt frå oss.

_____________________________________________________________________________________

*Har du bestilt Digital postkasse fra e-Boks eller Digipost vil du motta vedtaka/breva der.

https://www.norge.no/nb/om-digital-postkasse

 Det kom inn kr. 263.884 til TV-aksjonen NRK CARE 2019 i Surnadal. Vi ligg med dette på 21. plass av 35 kommunar i Møre og Romsdal og på 236. plass av 423 kommunar i landet. 

Full givaroversikt finn du her. 

Tusen takk:

Fra og med lørdag 5. oktober vil tilfeldig utvalgte personer i Møre og Romsdal fylke motta en SMS hvor de blir bedt om å svare på en kort spørreundersøkelse. Det vil ta ca. 5 minutter å svare.