Ny oppfriskingsdose: Innkalling av alle 65 år og eldre

FHI anbefaler ny oppfriskingsdose til alle 65 år og eldre.

Oppsummering badevasskvalitet 2022

Her er resultata av prøvetaking av badeplassar i kommunen.  Ein kan sjå at verdiane er noko høgare enn vanleg. Dette er ganske sikkert på grunn av alt regnet som har vaska naturen den siste tida.  Vi håpar at badeveret kjem snart att og at sola slepp til med strålane sine. 

Koronavaksine: Alle 75 år og eldre er anbefalt ny oppfriskingsdose

 Vi vaksinerar fortløpande etter bestilling, her er datoar så langt:

Telenorvarsel: Fiberfeil og redusert mobildekning

I tillegg til dagens Telenor-trøbbel pågår det eit planlagd vedlikehaldsarbeid som påverkar Bollen.

Ekstra med film

Det fine kinovêret held fram, så Surnadal kino har sett opp enno meir film enn planlagt (og annonsert).

Oppdatering Folldalsvegen

Melding frå Statkraft ang anleggsarbeida i Folldalen:

Meldingar frå biblioteket

  Sommaren er tid for å lese – og ta ferie…

Fylkeskommunal støtteordning til lag som driv med integreringstiltak for flyktningar

      Til frivillige organisasjonar, tilsette i som jobbar med frivilligheit i kommunar, flyktningtenester med meir.

Tilbod om 4. dose koronavaksine til personar 75 år og eldre

     

Ka ska vi finn på?

Sjekk brosjyren Aktivitetar i Surnadal!