IMDi: Tilskot til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjonar

Vi minner om ekstraordinær utlysing med søknadsfrist 20. mai

Utdeling av heidersteikn

Onsdag den 11. mai arrangerte Surnadal kommune ei triveleg markering med middag og utdeling av heidersteikn for tilsette som har arbeidd i kommunen i 25 år, og for tilsette som har gått av med pensjon i løpet av 2019. Arrangementet skulle vore gjennomført tidlegare, men har vore utsett heilt til no på grunn av koronapandemien.

Varsling frå Telenor - Større feil på Telenor sitt nett

Vi opplever et større utfall i Trøndelag. Feilen har konsekvens for internett trafikk, mobil tale og fast tlf.

Busetting av den første gruppa med flyktningar frå Ukraina

   

17. mai i Nedre Surnadal

    Hovudarrangementet i Nedre Surnadal følgjer same opplegg som for åra før pandemien.

Støtte til 17. mai-arrangement for barn og unge

 

Tilbod om influensavaksine, dersom du gikk glipp av den i haust

Tilbodet er særleg aktuelt for personar over 65 år og risikogrupper.

Stikk UT! med turvett

Søndag starter Stikk UT!-sesongen og vi er mange som gleder oss til å stikke ut. I fjor hadde vi fantastiske resultater med hele 50 000 deltakere og 1,2 millioner registrerte turer. Når så mange skal ut på tur er det viktig at det blir tatt hensyn både til naturen og hverandre. Derfor har arbeidet med Stikk UT!-vett og bærekraftsmål blitt viktig for friluftsrådene i arbeidet med Stikk UT!.

Invitasjon til innbyggarmøte om Helseplattformen 4. mai

       

Koronavaksine: Informasjon om ekstra oppfriskingsdose

To målgrupper kan no få tilbod om ekstra oppfriskingsdose etter avtale: