Eldrearbeidsprisen vart etablert i 2011 og vi lyser no ut etter kandidatar for 2018.

Prisen skal gå til person, lag eller foreining som har utmerka seg positivt i ulønna eldrearbeid.

Øvre Surnadal

Vi vil no starte med fotografering av heimar til dei nye bygdebøkene for Øvre Surnadal.

 

bibliotek

Viktig å merke seg om du brukar biblioteket på Skei: no bør du fylle opp med bøker, for biblioteket vil bli stengt i fem veker frå 24. september.

Todalen

Surnadal kommunestyre vedtok 13.09.18, i sak 61/18 å leggje ut til høyring framtidig organisering av Todalen og Stangvik oppvekstsenter:

forsvaret-ny

NATO-øvinga Trident Juncture 2018  blir gjennomført i perioden 25. oktober til 7. november. NATO-øvinga er den største i Norge sidan 1980-talet. Rundt 40.000 soldatar, 130 fly, 60 farty og over 30 deltakarland vil øve på NATOs utrykkningsstyrke og på evnen til å komme ein NATO-nasjon til unnsetning.

Naboane våre i Rindal og Sunndal blir prega av øvinga. Det blir liten aktivitet i Surnadal kommune. For innbyggjarar og næringsliv i Surnadal kan det likevel vere greitt å merke seg enkelte tidspunkt kor trafikken inn og ut av kommunen kan by på forsinkelsar grunna øvinga, og planlegge ut frå det.

 

politiet

I samband med omlegging av telefonsystemet i Møre og Romsdal politidistrikt vil fleire lensmannskontor på Nordmøre og i Romsdal få nytt telefonnummer med verknad frå tysdag 11. september kl 08.00. 

NAV Surnadal 1

NAV-kontoret i Surnadal har stengt mandag 3.9.18 pga kurs.        NAV kan kontaktes sentralt på tlf: 55 55 33 33.

Aktivitet i symjehall

Symjehallen opnar igjen for bading på kveldstid.

 

Ved Surnadal legesenter vil SMS-tenesta med kontakt mellom pasientar og legesentret (timebestilling, bestilling av reseptar, påminning om time, heimeside for legesentret) vera ute av drift frå 23.08. og ein periode  framover. Dette på grunn av at dataleverandør har trekt seg ut av avtale på kort varsel. Det vil ta minimum ei veke før ny leverandør av SMS-tenesta er på plass.

Surnadal vaksenopplæring ønskjer velkommen til norskundervisning hausten 2018