Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2019.

Anleggsarbeidet startar som tidlegare annonsert på måndag veke 26. Dette vil medføre endringar i kjøremønsteret i anleggstida:

Krisesenteret er eit beredskapstilbod som menneske i ein krisesituasjon kan oppsøke direkte utan timeavtale eller henvisning frå lege eller andre tenester.

Kart Garte bru

Dette melder Statens Vegvesen i ei pressemelding i dag: Brua over Gartelva på fv. 6156 mellom Glærem og Hamnes i Surnadal skal byttes ut. Anleggsarbeidet er i gang.

frisbeegolf

Informasjon om sommaraktivitetar for ungdom frå Ungdomskontakten i Surnadal kommune:

Ungdomskontakten har eit  tilbod om gratis sommaraktivitet for ungdom i veke 26 og veke 27. Tilbodet er for ungdom i alderen 12-23 år busett i Surnadal. Enkelte aktivitetar har få plassar og der gjeld førstemann til mølla-prinsippet.

 

Besøkstid og telefontid på kommunehuset er måndag- fredag kl. 09:00-15:00 

Telefon: 716 55 800 

E-post: post@surnadal.kommune.no

 

 

Felles bilde klokkar og kunstverk 2019

Onsdag 14.mai var det tilstelning på Thon Hotell Surnadal for kommunalt tilsette som har oppnådd 25 års teneste i kommunen og for dei som har vorte pensjonistar i løpet av 2018.

Stupetårn1

No kan badegjestar i Kalkstranda glede seg: Det nye stupetårnet er snart på plass! Det er dimensjonert for 29 personar og har sitteplassar.

Driftsassistansens Vannpris for 2018 er tildelt Surnadal kommune.