23.09.2020: Gjenopning av Mo barnehage

 

Økonomiavdelinga stengt for publikum 24. september

Torsdag 24. september tek ikkje økonomiavdelinga imot telefonar og besøk på  grunn av internt arbeid.

Gjenopning av Dagsenter for eldre

Dagsenter for eldre har vore stengt sidan mars på grunn av korona-situasjonen. Neste veke blir det ein gradvis oppstart av dette Dagsenter-tilbodet i lokala til Frivilligsentralen.

Berørte i einingar som gjenopnar i morgon kan møte på jobb og fritidsaktivitetar frå i ettermiddag

Presisering for alle som no lurar på om dei kan på fritidsaktivitetar eller arbeid no i ettermiddag/ kveld: 

21.09.2020: Oppdatert status for berørte barnehagar og skuletrinn

Det har i dag vore eit beredskapsmøte i oppvekst. Overordna gjeld at vi er ekstra nøye med at barn med nyoppståtte symptom ikkje skal i barnehagane eller skulane. I samarbeid med smittesporingsteamet har ein komme fram til følgjande status for barnehagar og skular:

Velkomen til gapahuken i Kvenndalen!

Søndag 27. september er det «Gapahukens dag», og i samband med dette inviterer Eidet vel til familiedag ved Kvennbu, den flotte gapahuken dei har i Kvenndalen.

20.09.2020: Det er så langt i dag ikkje påvist fleire nye smittetilfelle

Kommuneoverlegen har så langt ikkje fått påvist fleire nye smittetilfelle i dag.  Dette er status pr. 17:50 i kveld.

19:09:2020: Det er påvist eit nytt smittetilfelle relatert til tidlegare påvist smitte

Kommuneoverlegen har i kveld fått melding om eit påvist smittetilfelle med covid-19  knytta til testing i regi av den pågåande smittesporinga.  

Presisering: Føresette til barn i stengte avdelingar har ikkje generell karantene

Informasjonen som vart sendt ut tidlegare kunne forståast som om alle føresette har fått karantene og felles råd om ikkje å gå på jobb. Vi vil gjerne få nyansert dette litt. Du kan vurdere å gå på jobb dersom du ikkje er tilsett i nedstengt avdeling, er definert som nærkontakt eller sett i karantene i regi av smittesporingsteam. Næringsdrivande og arbeidsfolk som ikkje er tilsett i berørte kommunale einingar kan gå på jobb dersom dei følgjer desse anbefalingane:

Oppdatering 18.09.2020: Iverksette tiltak som følge av påvist smittetilfelle med covid-19 i Surnadal

I samband smittesporing av eit tilfelle av påvist Covid – 19 i Surnadal kommune er desse barnehageavdelingane/skuletrinna stengt av kommuneoverlegen fredag 18.09 og måndag 21.09. 2020: