Vi har ledig nyoppretta interkommunal stilling som psykolog/psykologspesialist i kommunane Rindal og Surnadal, der Rindal er vertskommune. Stillinga er lyst ut med forbehald om politisk godkjenning.

Råg Ranes

Oppdatering kl. 12:30: Surnadal kommune har no oppheva krisestab og avventar situasjonen. Fylkesveg 325 er open for vanleg trafikk.

Det pågår redningsaksjon av sauer og kyr som er teke av flaum i elva Surna. Politiet oppfordrar alle om å sikre husdyra sine og følge med på flaumen. Surnadal kommune har sett krisestab og følgjer situasjonen tett.

Forsterkinga av Todalsvegen mellom Åsbøen og Svinvika nærmar seg slutten. Ein del av strekningen er så smal at det ikkje er mogleg å ha trafikk på vegen når asfalten blir lagt.

Oppteljinga etter kommunestyrevalet i Surnadal er no klart. 

Kartverket har gjort fleire namnevedtak:

valgurne

Are you a Norwegian or foreign national and unsure whether you can vote at this year's municipal and county council elections? See what rules apply to you.

kurskalender

Her er oversikt over kurs- og gruppetilbod til pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal, hausten 2019.

Ein kan søkje om prosjekttilskot til kulturtiltak (ikkje vanlege driftstiltak) med søknadsfrist 16. september.

«Askeladden og gullfuglen» er ikkje av dei mest kjente eventyra. Dess større grunn til å få det med seg når Askeladden Friteater kjem til Surnadal folkebibliotek onsdag 11. september kl. 10.