Solemsvegen bru stengt frå 27. februar til 31. mai

Sjå informasjon om bruk av alternative bruer i perioden:

Rekrutterings-workshop med Kruse Larsen i Surnadal

Korleis samarbeide om å skaffe nok arbeidskraft og kritisk kompetanse til Surnadal og Nordmøre?

Landbruksfond, SMIL-midlar og Drenering/grøfting 2024

Gjeld søknader om:   Tilskot frå kommunalt landbruksfond.   Tilskot til Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)- kulturlandskap, miljøtiltak, verneverdige bygningar mm.  Tilskot til drenering/grøfting. 

Solidaritetsmarkering for Ukraina -laurdag 24 februar kl. 13:00 /Знак солідарності за Україну - п'ятниця, 24 лютого о 13:00 Znak solidarnosti za Ukrayinu - p'yatnytsya, 24 lyutoho o 13:00

Tilskottsordningar, stipend og kulturpris

Søknadsfrist er 15. mars for:

"Henning-stipendet"

Henning Sommerro fylte 70 år i 2022. Surnadal kommune si gåve til jubilanten var 25 000 kroner som han kunne gi vidare som stipend til unge talent frå Surnadal kommune.

Grense for Bævra

Kommunestyret vedtok 15. februar grense mellom fjord og elv for Bævra. Grensa har betydning for kvar fiskereglane i elva startar.

Kommunedelplan for naturmangfald i Surnadal kommune er på høyring

Du kan fortsatt få vaksine mot lungebetennelse

Vaksinekontoret har att vaksiner på lager. 

Gratis aktivitetar i vinterferien

Lyst til å finne på noko i vinterferien?