23.06.2021: Informasjon om koronasertifikat

Koronasertifikatet er digitalt. Innbyggarane får tilgang til det på Helsenorge.no . For dei som ikkje kan bruke det digitale sertifikatet er det no utvikla ei eiga løysing.

Ny nettbutikk for bygdebøker

Interessa for dei nye bygdebøkene for Surnadal har vore stor, ikkje berre blant innbyggarane i Surnadal kommune. Både frå andre stader i landet og frå utlandet kjem det jamt spørsmål om kvar bøkene er å få tak i.  

Informasjon om anleggsabeid i Folldalen veke 24

Melding frå Byggleiar

14.06.2021: Status for koronavaksineringa og informasjon til studentar og tilflyttarar

Vi er no i gang med å kalle inn Gruppe 8 (55 - 64 år) med tilbod om koronavaksine. Studentar og tilflyttarar eller personar som jobbar her gjennom sommaren, finn viktig informasjon i denne artikkelen.

No startar sikringa av Kvanne ferjekai

    Møre og Romsdal fylkeskommune startar på sikringa av Kvanne ferjekai måndag 21. juni.

Informasjon om arbeid i Folldalen veke 24 - 28

Melding frå byggleiar:

Meldingar frå Surnadal bibliotek

     

10.06.2021: Reiser og karantenereglar

Det er mange som har spørsmål kring reising og karantenereglar. Dette endrar seg jamt, men her er ei oversikt over dei viktigaste reglane som gjeld pr i dag:

03.06.2021: Siste nytt om koronavaksineringa

Surnadal kommune opprettheld eit doseintervall på 6 veker for alle vaksinasjonsgrupper. For vår kommune medfører dette ingen forsinkelsar i vaksineringa. 

Oppdatert lokalt vaksineringsscenario

Eit lokalt v aksineringsscenario legg til grunn dei leveransane og doseintervall som FHI til ei kvar tid førespeglar.