God 17. mai! Oversikt over feiringar og program

Klikk for stort bilde Her finn du oversikt over hovudarrangementet og dei lokale feiringane i Surnadal 17. mai.

Hovudarrangementet i Nedre Surnadal følgjer same opplegg som for dei siste åra:

Det er gudsteneste i Øye kyrkje kl. 1200. Så blir det oppstilling og start for toget frå Øye stadion. Togavgangen blir kl. 1315 og togturen går via sjukeheimen og endar ved kulturhuset. Ein visar til plakaten under for oppstilling i toget.

Ved sjukeheimen blir det spela to songar, ”Ja vi elsker…” og ”Fagert er landet”, før toget går vidare til kulturhuset. Ved kulturhuset skal ein først synge ”Fagert er landet”, deretter blir det talar ved hovudtalar kulturleiar Lilli Husby og russepresident Erik Andersen,  før vi avsluttar med ”Ja vi elsker…”

Klikk på biletet for å opne program.

Klikk for stort bilde

Songtekstar:

Du finn songtekstene på FB-sida «17. mai i Surnadal» eller last ned Songar 17. mai her. (PDF, 147 kB)

Ungdomsrådet i Surnadal er også med i 17. mai-komitéen i år, og det er leiar i ungdomsrådet, Elise Stensønes, som også er leiar av komitéen.

Du finn meir informasjon om dei ulike 17. mai-arrangementa i kommunen på ulike nettsider, facebook-sida «17. mai i Surnadal» eller ved å ty til emneknaggen #17maisurnadal (med atterhald om at dei blir meldt inn).

Program for lokale feiringar. Klikk på bileta for å forstørre.

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde

 

Klikk for stort bilde

 

 

 

Klikk for stort bilde

 

 

Klikk for stort bilde

Besøkstid og telefontid på kommunehuset er måndag- fredag kl. 09:00-15:00 

Telefon: 716 55 800 

E-post: post@surnadal.kommune.no

 

 

Felles bilde klokkar og kunstverk 2019

Onsdag 14.mai var det tilstelning på Thon Hotell Surnadal for kommunalt tilsette som har oppnådd 25 års teneste i kommunen og for dei som har vorte pensjonistar i løpet av 2018.

Stupetårn1

No kan badegjestar i Kalkstranda glede seg: Det nye stupetårnet er snart på plass! Det er dimensjonert for 29 personar og har sitteplassar.

byggesakskontoret

Surnadal kommune gjer seg klar for digitale byggesøknader: Orkidé-kommunane går over til til nytt sak/arkivsystem og nytt verkty for saksbehandling av byggesaker.

Driftsassistansens Vannpris for 2018 er tildelt Surnadal kommune.

flagg

Hovudarrangementet i Nedre Surnadal følgjer same opplegg som for dei siste åra:

Utsyn over Svartvatnet

Grunna vervarselet blir dette arrangementet avlyst:

Onsdag 1. mai opnar Stikk UT!-sesongen 2019, og i Surnadal vil dette vil blir markert ved den nye Stikk UT!-posten ved Svartvatnet på Nordmarka. Her vil det det bli servert frukt og drikke til alle som besøkjer trimposten i tidsrommet 17.30-20.00.

 

Alle kvinner i Surnadal kommune født 1949-1968 inviteres til mammografiundersøkelse fra 6.5 - 29.5.2019.

Frå og med 2020 vil Surnadal kommune bruke Skatteetaten sin utrekna marknadsverdi for boligar som grunnlag for utskriving av eigedomsskatten. Vi ber difor eigarar av bustader om å kontrollere at dei førehandsutfylte tala under post 4.3.2 i skattelikninga for 2018, som sendast ut av Skatteetaten, er riktige. Det er den enkelte skatteytar sitt ansvar å korrigere skattemeldinga si dersom han kan dokumentere gyldig takst som medfører endring i formuesverdi. I denne artikkelen har vi samla nyttig informasjon og veiledning til korleis du går fram.

Påska 2019: Det vil ikkje bli opna for drikkevatn i den delen av leidningsnettet som ikkje er frostsikra i Steinholmlia hyttefelt i påska. Grunnen er nattefrost. Det vil bli gjort ei ny vurdering i veke 18. 

Teknisk Avd, Surnadal kommune.