06.04.2021: Status for koronavaksineringa i veke 15

Denne veka og neste veke får vi større forsyningar med koronavaksiner frå BioNTech/Pfizer. Vi oppfordrar alle som får SMS-innkalling om å bruke den digitale bestillingsløysinga c19.no.

Sikring av Kvanne ferjekai og varsel om nattarbeid frå 19. april

I eit varslingsbrev til kommunen skriv Møre og Romsdal fylkeskommune at dei startar på sikringa av Kvanne ferjekai tysdag 6. april. Arbeidsperioden blir på fem veker, dei tre siste vekene med nattarbeid og innstilte avgangar.

Ikkje lokal legevakt påskelaurdag

Det vil ikkje vere lokal legevakt ved Surnadal legesenter laurdag 03.04. Ved behov for legevakt ring 116117. I nødsituasjonar, ring 113.

27.03.2021: Ein nærkontakt har fått påvist smitte

Vedkommande var i karantene.

Kommunal kompensasjonsordning til verksemder i Surnadal

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har sett av midlar til kommunar for å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale  smitteverntiltak. 

Kleivaprisen

  Kleivaprisen har vore delt ut sia 1998. Prisen er oppattkalla etter Hans Hyldbakk sin heim og løyvd gjennom fondet etter same mann.

25.03.2021: Besøksrutiner ved sjukeheimen i påska

Sjølv om både pasientar og helsepersonell i stor grad er vaksinerte, så må vi fortsette å etterleva nasjonale påbud og anbefalingar: 

25.03.2021: Informasjon om koronavaksineringa på fredag og veke 13 og 14

Her kjem litt praktisk informasjon om 26. mars og prognosene for vidare koronavaksinering i april.

Surnadal kulturhus – i påska

  Her kjem informasjon om når huset og biblioteket er ope – og kvifor kinoen ikkje er det.

24.03.2021: Påskeferie med strenge nasjonale tiltak

Kommuneleiinga har hatt møte i dag og kjem her med nokre viktige råd for påska i tråd med nye nasjonale tiltak.