Koronavaksinering i veke 4: Oppstart heimebuande over 85 år

Neste veke startar vi så smått opp med tilbod om koronavaksine til dei som er over 85 år og som bur heime. Det er ikkje nødvendig å kontakte kommunen.

Namnesak Slætta/Sletta

Surnadal kommune sett med dette i gang namnesak for Slætta/Sletta og Slættvegen/Slettavegen (Bøfjorden krins).

19.01.2021: Endringar i lokale kulturaktivitetar og undervisning frå 20. januar

Frå 20. januar er det lempa på enkelte nasjonale smitteverntiltak, særleg med omsyn til barn og unge. Andre strenge tiltak er vidareførte så lenge det er behov, men blir fortløpande vurdert av myndigheitene.

Eigedomsskatt: Varsel om synfaring på enkelte bustader i kommunen

 

17.01.2021: Ytterlegare ein gjestearbeidar med påvist smitte

Seint i går kveld fekk kommuneoverlegen melding om nok eit smittetilfelle. Det er ingen samanheng mellom det nye tilfellet av importsmitte og dei vi fekk melding om tidlegare laurdag kveld. 

16.01.2021: 3 positive koronaprøvar i Surnadal - situasjonen er under kontroll

Kommuneoverlegen har laurdag kveld fått melding om to nye påviste smittetilfelle og eitt tilfelle med framleis svakt positivt prøveresultat etter tidlegare gjennomgått sjukdom. 

Ladestasjonar for el-bil

Det er tre ladestasjonar for el-bil i Surnadal .   

12.01.2021: Endringar for 8. og 9. trinn ved SUBUS

Ungdomstrinn i heile landet er pålagt å vere på raudt nivå fram til 19. januar. Etter å ha prøvd ut dette ei veke, er det behov for justeringar i skulekvardagen for å kunne etterleve smittevernkrava på raudt nivå.

07.01.2021: Første koronavaksine sett i Surnadal

I dag vart den aller første koronavaksinen sett i armen på ein surnadaling! Arna Ranes bur på sjukeheimen og er 91 år.

Budsjett og økonomiplan 2021-2024

Budsjett og økonomiplan for Surnadal kommune vart vedteke i Kommunestyret 10.12.2020. Her er link til plana: