Svømmehall

Grunna koronasituasjonen og ombygging vil det vere redusert tilbod i svømmehallen denne hausten:

Reduserte tilbod hausten 2021, sjå tabell under: 

  • Alle kveldstilbod er stengt ut veke 41 ( t.o.m 17. oktober). Opnast i tråd med koronasituasjonen.
  • Oppvarma basseng: Grunna ombygging vil ikkje svømmehallen kunne tilby oppvarma basseng-tilbod før 1. desember.

Om svømmehallen

Svømmehallen ligg på skuleområdet ved Surnadal ungdomsskule.

Svømmehallen har lengd 16.66 m og har 5 banar. Det er ei felles badstue.

Svømmehallen opnar om hausten 1. september og følgjer vanlegvis skuleruta.

Billettprisar.

Barn: kr. 35,-  Vaksne: kr. 70,-

Svømmehallen har kortautomat.

Leige av svømmehallen ved normal drift: 

Lag og andre kan søkje om å få leige svømmehallen til faste tider gjennom heile skuleåret. Søknadsfrist for det komande skuleåret er 15. april.

Tlf. 71660519. (mobil: 48992483).

 

Opningstider i svømmehallen
Opningstider i svømmehallen Reservert Leigetid
Tysdag Barn med følgje (stengt t.o.m. veke 41) 16.30-18.30
Familiebading (stengt t.o.m. veke 41) 18.30-20.00
Vaksne (stengt t.o.m. veke 41) 20.00-21.30
Onsdag (oppvarma basseng) Babysvømming (stengt t.o.m. 30. nov.) 16.00-17.15
Surnadal helsesportlag, leiar tlf. 45078379 (stengt t.o.m. 30. nov. ) 17.30-19.30
Surnadal og Rindal revmatikerforening, tlf. leiar 99737534 (stengt t..o.m. 30. nov. ) 19.30-21.00
Torsdag Familiebading (stengt t.o.m. veke 41) 18.30-20.00
Vaksne (stengt t.o.m. veke 41) 20.00-21.30