Svømmehall

Nytt frå teknisk drift pr 10.12.2021:

Grunna tekniske problem/ ombygging vil ikkje svømmehallen kunne vere open på kveldstid. Bassenget har ikkje nok rensekapasitet til full drift i henhold til gjeldande hygienekrav og er difor kun ope for skuleelevar. Dette gjeld fram til midten av februar 2022. Vi vil gå ut med ny informasjon dersom bassenget blir opna tidlegare.

Om svømmehallen

Svømmehallen ligg på skuleområdet ved Surnadal ungdomsskule.

Svømmehallen har lengd 16.66 m og har 5 banar. Det er ei felles badstue.

Svømmehallen opnar om hausten 1. september og følgjer vanlegvis skuleruta.

Billettprisar.

Barn: kr. 35,-  Vaksne: kr. 70,-

Svømmehallen har kortautomat.

Leige av svømmehallen ved normal drift: 

Lag og andre kan søkje om å få leige svømmehallen til faste tider gjennom heile skuleåret. Søknadsfrist for det komande skuleåret er 15. april.

Tlf. 71660519. (mobil: 48992483).

 

Opningstider i svømmehallen
Opningstider i svømmehallen Reservert Leigetid
Tysdag - stengt Barn med følgje 16.30-18.30
Familiebading 18.30-20.00
Vaksne 20.00-21.30
Onsdag - stengt (oppvarma basseng) stengt fram til månadsskiftet jan/feb 2022 (Babysvømming) 16.00-17.15
Reservert Surnadal helsesportlag, tlf. leiar 45078379 17.30-19.30
Reservert Surnadal og Rindal revmatikerforening, tlf. leiar 99737534 (opnar 1.des) 19.30-21.00
Torsdag - stengt Familiebading 18.30-20.00
Vaksne 20.00-21.30