Svømmehall

Status: Svømmehallen er stengt på kveldstid hausten 2020
Svømmehallen er kun open for skulesvømming og vil vere stengt for aktivitetar på kveldstid så lenge vi har smittevernberedskapen på gult nivå. Sannsynlegvis vil smittevernberedskapen ligge på eit strengt nivå denne hausten og vinteren, men dersom situasjonen skulle endre seg til grønt nivå, vil svømmehallen kunne bli opna på kveldstid igjen.

Sjå: Informasjon om utleigerestriksjonar ved kommunale idrettsanlegg og oppvekstbygg under covid-19

Om svømmehallen

Svømmehallen ligg på skuleområdet ved Surnadal ungdomsskule.

Svømmehallen har lengd 16.66 m og har 5 banar. Det er ei felles badstue.

Svømmehallen opnar om hausten 1. september og følgjer vanlegvis skuleruta.

Billettprisar.

Barn: kr. 35,-  Vaksne: kr. 70,-

Svømmehallen har kortautomat.

Leige av svømmehallen: Stengt på kveldstid.

Lag og andre kan søkje om å få leige svømmehallen til faste tider gjennom heile skuleåret. Søknadsfrist for det komande skuleåret er 15. april.

Tlf. 71660519. (mobil 48992483).

 

Opningstider i svømmehallen - NB! Stengt på kveldstid hausten 2020
Opningstider i symjehallen Reservert Leigetid
Tysdag Barn med følgje 16.30-18.30
Familiebading 18.30-20.00
Vaksne 20.00-21.30
Onsdag (oppvarma basseng) Babysymjing 16.00-17.15
Surnadal helsesportlag, leiar tlf. 45078379 17.30-19.30
Surnadal og Rindal revmatikerforening, tlf. leiar 99737534 19.30-21.00
Torsdag Familiebading 18.30-20.00
Vaksne 20.00-21.30