For sjukeheimen sin del gjeld følgjande vedr. besøk i perioden 4. - 18. januar:

Surnadal kommune følger planen for koronavaksinering av befolkninga vår. På denne sida vil vi fortløpande informere om organisering og gjennomføring av koronavaksinering i vår kommune.