Oppdatering: Kikhoste i Surnadal - ikkje ring ned legesenteret

Det er mykje kikhoste i Midt-Norge for tida. - Som forventa er det no også oppdaga kikhoste i Surnadal kommune, seier kommuneoverlege Bjørn Buan.

Kikhoste er svært smittsamt og er spesielt alvorleg for dei minste barna, som kan bli alvorleg sjuke. 

God vaksinasjonsdekning i befolkninga begrensar smittespreiing, men verken vaksinasjon eller gjennomgått sjukdom gir varig beskyttelse. Difor kan vi av og til få ei oppblomstring av kikhostebakterien, slik vi har i Midt-Norge no. 

Kikhoste kan i starten likne ein vanleg luftvegsinfeksjon, men etter kvart vil ein få kraftig, anfallsvis hoste. Denne hosten kan vare i veker og månader, derav namnet «hundredagarshoste». 

Oppdatering: Når bør du kontakte lege?

Legesenteret melder om mange henvendelsar om kikhoste og slit med kapasitet, og kan per i dag ikkje besvare generelle henvendelsar om sjukdommen.  Kommuneoverlegen anbefaler at pasientar med kraftig og/eller langvarig hoste uten anna kjent lungesjukdom, bestiller time for test på kikhoste. 

FHI sine råd til befolkninga

  • Følg anbefalingane om vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet, og det nye tilbodet om kikhostevaksine til gravide
  • Hugs å ta oppfriskningsdose kvart 10. år
  • Kikhoste liknar på andre forkjølelsar første veka, før den kraftige hosten startar. Kraftig hoste kan vere kikhoste, og kontakt med lege må vurderast.
  • Ved påvising av kikhoste, kan antibiotikabehandling som blir starta i løpet av dei første 3 vekene mildne og forkorte sjukdomsforløpet. Det gjeld personar i alle aldre.
  • Familiar med spedbarn bør begrense besøk av personar som har forkjølelsessymptom
  • Ha låg terskel for å oppsøke lege ved sjukdom hos spedbarn under 3-månedersalder

Kommuneoverlegen følger utviklinga av smittesituasjonen. God hånd- og hostehygiene kan begrense smittespredning.

Om kikhoste på FHI sine nettsider

Informasjonsside om kikhoste og vaksine hos helsestasjonen i Surnadal.