Bruk vatn med måte

Klikk for stort bilde Grunnvasstanden er no låg fleire stader og det ser ikkje ut til å betre seg med det første. Vi ber difor om at alle er bevisste på bruken av drikkevatnet. Lokale vassverk har ansvar for offentleg vassforsyning, og har ansvar for å handtere situasjonen lokalt, for eksempel ved vatningsrestriksjonar.

Inntak av vatn er sunt og viktig i det varme veret. Vask av terrassar og vatning av plen er det ikkje. Kommunen vil difor anmode alle om å være bevisste på bruken av vatn ved alle høve.

Dette skriv Varsom.no om tørken som no har ramma Norge:

Årsaken til denne tørken er den nedbørfattige våren og lange perioder med svært høye temperaturer som gir stor fordampning. De siste periodene med tørke i Sør-Norge var 2010 (kun Agder og Rogaland), 2006, 2002-03 og 1995-96. I Norge skyldes de mest alvorlige tørkeperioder ofte en kombinasjon av sommertørke som går direkte over i en vintertørke (som i 2002-03) eller en vintertørke som fortsetter med sommertørke (som i 1995-96 og 2010).

Under er illustrasjonar av grunnvasstand med prognose framover.

Klikk for stort bilde