Høyring - Oppvekstplan for Surnadal kommune 2020

Bilde av barn som holder hendene i været. - Klikk for stort bildeEtter mange samskapingsprosessar, der ulike aktørar i og rundt oppvekstsektoren har delteke, er framtidsbilete, mål og tiltak samla i eit framlegg til ny oppvekstplan for Surnadal kommune.

Oppvekstplan 2020 skal vere ei ramme for utviklingsarbeidet i barnehagane, skulane, PPT og andre som bidreg inn på dette området.

Vedtak:
Hovudutval for oppvekst legg vedlagde framlegg til Oppvekstplan for Surnadal kommune 2020, ut til
offentleg høyring, med uttalefrist 25.09. 2020.

Send høyringssvar på e-post til Surnadal kommune: post@surnadal.kommune.no 

Last ned saksutskrift her (PDF, 323 kB)

Last ned høyringsdokument Oppvekstplan 2020 her (PDF, 2 MB)